Lütfen Facebook grubumuzu beğenin,
En güncel bilgilere sahip olun...

 

Tarihçe

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABtLtM DALI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Kuruluş tarihi : Nisan 195İ7 — İzmir Devlet Hastanesi

Kuruluş adı : Ege Ünivejrsitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsü

Kurucu öğretim Üyesi : Doç. Dr. Haluk Tavmergen (merhum)

Kuruluşta ilk görev alanlar : Doç. Dr. Muvaffak Ancan (merhum)

Doç. Dr. Kamil Kaptanoğlu (merhum)

Uzman Dr. İbrahim Usmen

Gelişim:

Ulaşabildiğimiz bilgilere;göre 1957 yılının Nisan ayında, İzmir Devlet Hastanesinin küçük bir odasında, merhum Prof. Dr. Haluk Tavmergen tarafından kuruluşunun ilk adımı atılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız (o yıllardaki ismiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsü), daha sonraları merhum Prof.Dr. Muvaffak Ancan ve merhum Prof.Dr. Kamil Kaptanoğlu’nun katılımları ile gelişmeye ve güçlenmeye başlamıştır.

Kuruluşundan kısa bir süre sonra taşındığı İzmir Behçet Uz Çocuk hastanesindeki 50 yataklı servis ile İzmir’in özlemini duyduğu her türlü jinekoloj ik ameliyatlar ile modem doğum ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir sağlık kuruluşu olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Hekim, hemşire ve sağlık personelinin özverili çalışmalan ile İzmir ve Ege’nin her kesiminden gelen hastalara Hizmet veren kuruluş 1973 yılının başlannda Bornova’daki Üniversite Hastanesinin 200 yataklı servisine taşınmıştır. Aradan geçen yıllar bir taraftan Anabilim Dalının fiziki yapışım jdeğiştirirken, bünyeye katılan genç ve yeni beyinler önce başasistan, doçent ve daha sonra da profesör olmuş, bazıları ise emekli olarak görevlerini başarı ile tamamlamışlardır. Bu arada rahmete kavuşan öğretim üyeleri olmuştur.

Hızla gelişen tıp bilimine kendi alanındaki her türlü yenilik ve tıp teknolojisini uygulamaya çalışarak ayak uydurmaya çalışan anabilim dalımız zaman zaman ülkenin içinde bulunduğu maddi olanaksızlıklar nedeni ile ülkemizdeki benzerlerinden geriye düşmüşse de kısa sürede bu açıklarım kapatarjak her defa yeniden onları yakalamayı hatta birçoğunu geride bırakmayı başarmıştır.

Bütün bu özverili çalışmalar sırasında 1960 yılında Türkiye’de ilk hormon laboratuarı ( reprodüktif endokrinoloji ve menopoz tetkikleri) anabilim dalımızda kurulmuştur.

1970 li yıllarda İzmir’de j ilk ultrasonografi ve laparoskopi uygulamaları anabilim dalımızda başlamıştır.

Ülkemizin ilk İnvitro Fettilizasyon ve Embriyo Transferi (Tüp Bebek) merkezi anabilim dalımız bünyesinde 231.08.1988 tarihinde o zamanki anabilim dalı başkam Prof. Dr. Refik Çapanoğlu’nun önderliğinde kurulmuş ve Türkiye’nin ilk tüp bebeği (Ece) 16.04.1989 tarihinde dünyaya gözlerini burada açmıştır. Daha sonraları Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir merkez haline dönüşen bu kuruluşun yönetimi halen anabilim dalımız öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen tarafından yürütülmektedir.

Bugünkü Durumu:

Bugün Anabilim Dalımız 16 Profesör, 3 Doçent, 3 Yard. Doçent ve 25 ten fazla Türk ve Yabancı uyruklu uzmanlık öğlencisinden oluşan zengin eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Anabilim dalımız uzun yıllardan beri her yıl 400 den fazla tıp öğrencisine teorik ve pratik eğitim vererek binlerce (hekim ve yüzden fala Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı yetiştirmiş ve yaptığı çok sayıda bilimsel çalışma ile bilim dünyasına katkıda bulunmuştur. Buradan yetişmiş olan uzmanların görevlerini başarı ile yürüten hekimler olarak Türkiye’nin her tarafında aranmakta olduklarım gururla izlemekteyiz.

Ege bölgesinin her tarafından gelen hastalara infertilite, jinekolojik onkoloji, menopoz, perinatolfpl endokrinoloji, ürojiüekoloji gibi spesifik konularda özel eğitim görmüş öğretim elemanlarımız her türlü jinekolojik ve obstetrik sorunun tanısın yapmakta, gerekli tıbbi ve cerrahi (açık cerrahi ve endoskopik cerrahi) tedavilerini geçekleştirebilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı anabilim dalımızın tüm Ege bölgesi için bir referans kliniği durumuna geldiğini büyük bir gururla ifadeletmek edebiliyoruz.

Bu bağlamda anabilim dalımızda her yıl yaklaşık 30.000 hasta ayaktan, 6000’den fazla hasta yatarak tedavi görmekte, yılda 4000 çeşitli operasyon ile 2000 doğum yapılmaktadır.

2000 yılının başında yeniden yapılanarak hizmete açılan ameliyathanelerimiz ve doğumhanelerimiz yeni yapılamadan ile birçok batı ülkesindeki örnekleri ile kıyaslanabilecek özellikte ve güzelliktedir. Bundan önceleri olduğu gibi bundan sonra da anabilim dalımızdaki tüm görevlilerin amacı olanlan daha da geliştirmek ve güzelleştirmek ve halen ulaşılamamış olanaklara ve teknolojiye en kısa zamanda ulaşmaktır.

 

17.11.1957 - 07.01.1974

08.01.1974-  18.12.1974

28.01.1975-  26.02.1979 27.02.1979- 17.09.1991 (emekli 18.09.1964 - 20.09. 2003 (emekli)? 2f.09.2003 -

Prof. Dr. Haluk TAVMERGEN Prof.Dr.Muvaffak ARICÂN Prof.Dr.Haluk TAVMERGEN Prof. Dr. Refik ÇAPANOĞLU Prof.Dr.Uçar ASENA Prof.Dr.Onur BİLGİN

Kuruluştan günümüze kadar görev yapan Anabilim Dalı Başkanları

Kuruluştan günümüze kadar Anabilim Palımızda görev yapan tüm öğretim elemanlarının adlan ve görev tarihleri:

Prof. Dr. Haluk Tavmergen Prof. Dr. Muvaffak Ancan Prof. Dr. Kamil Kaptanoğlu Prof. Dr. Refik Çapanoğlu Pof. Dr. Mithat Yılmaztürk Prof. Dr. Mustafa Eminoğlu Prof. Dr. Kazım Erkuş Prof. Dr.Uçar Asena Prof. Dr. Mustafa Ulukuş

, 17.11.195f:-26.02.1979 (merhum) 19İ>7 - 1974          (merhum)

^{01.1958 - 22.01.1985 (merhum) 30|.l 1.1964- 17.09.1991 (emekli) 1^.09.1972 -11.02.1983 (emekli) 01.08.1972- 10.10.1984 (emekli) 30J01.1965 - 06.07.1987 (emeldi)

18;09.1964 - 20.09.2003 (emekli) 31.10.1973 -

Güncel Bilgiler
16.Temel Jinekolojik Laparosko
... Devamı için tıklayınız
Kadın Doğum Servisi Yenilendi
Kadın doğum servisi yeniden düzenlemesi yapılarak hizmeye açıldı. Bu açılışda hayırsever v... Devamı için tıklayınız
Tarihçe
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABtLtM DALI’NIN TARİHSEL GELİ... Devamı için tıklayınız
Akademik Kadro
Prof. Dr. Niyazi AŞKAR Bölümü: Kadın Hastalıkları ve Doğum e-Posta: niyazi.askar@ege.... Devamı için tıklayınız
Anabilim Dalımız
1957 yılının Nisan ayında, İzmir Devlet Hastanesinin küçük bir odasında, merhum Prof.Dr.Ha... Devamı için tıklayınız
İLETİŞİM
... Devamı için tıklayınız
Dukan Diyeti - Hamilelik Belirtileri - Hamilelik Haftası Hesaplama hamilelik testi Göbek Eritme Kansızlık için kür Koşu bandı

Kansızlık

Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Çağımızın en önemli hastalıklarından baş ağrısı tedavisi bitkilerle çok kolay yapılabilmektedir.

How to loss belly fats in a week